luns, 8 de abril de 2019

"Contando en feminino" en Escolas de Educación Infantil

Achegar o concepto de feminismo, concienciar na igualdade, violencia de xénero e no abuso infantil é primordial nas primeiras etapas de vida. Están formándose as persoas que serán o día de mañá, hai que coidar moito o que se lles ofrece para que medren cuns valores que serán guía no seu camiño. A experiencia fai que afirme que desde que teñen un aniño pode comezarse con este camiño, eu levo facéndoo anos e vexo como reaccionan, podo asegurar que o seu razoamento e reflexións sorprenderían a moitas persoas adultas. Seguirei coa miña teima, compensa e moito, mirade senón que premio tan marabilloso, toda unha clase asinando un diploma que me entregaron despois de contar en feminino. Grazas por tanto como recibo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario