domingo, 27 de marzo de 2016

"Mulleres no espello" no Día Mundial do Teatro

Hoxe, Día Mundial do Teatro, lembramos o día que representamos no Teatro Principal de Santiago ás mulleres que desde hai tempo me acompañan nos escenarios, chegando a ser Mulleres no espello. (A imaxe é dos ensaios, minutos antes da actuación).

Nestes anos en que a escena é tan insignificante en comparación coas prazas das cidades e as terras dos países onde se están xogando as traxedias auténticas da vida real… o teatro pode dicirnos todo: como os deuses habitan no ceo, ou como os presos languidecen en covas esquecidas baixo terra, ou como a paixón nos pode elevar, ou como o amor nos pode arruinar, ou como ninguén necesita unha boa persoa neste mundo, ou como reina o engano, ou como a xente vive en apartamentos, mentres os nenos se murchan en campos de refuxiados, ou as formas en que todos teñen que volver de novo ao deserto, ou como día tras día nos vemos obrigados a desprendernos das nosas persoas queridas, - o teatro pode dicilo todo.

É o teatro que está diante de vostede, non se descoide e non perda a oportunidade de participar nel, tal vez a oportunidade máis preciosa que temos nas nosas vidas vas e apresuradas. Necesitamos cada tipo de teatro. Só hai un teatro que seguramente non necesita ninguén, refírome a un escenario de xogos políticos, un teatro de políticas "rateiras", un teatro de políticos, un teatro inútil da política. O que sen dúbida non necesitamos é un teatro de terror cotián, xa sexa individual ou colectivo, o que non necesitamos é o teatro de cadáveres e sangue nas rúas e prazas, nas capitais ou nas provincias, un teatro falso dos enfrontamentos entre relixións ou grupos étnicos… (Anatoli Vassiliev).

Ningún comentario:

Publicar un comentario