martes, 8 de marzo de 2016

"O voitre e a pomba", verbas contra a violencia de xénero no Día Internacional da Muller

No Día Internacional da Muller, "Deamos o paso pola igualdade", así o fixemos cando estivemos no Concello de San Sadurniño, tentando concienciar sobre a igualdade e violencia de xénero con “O voitre e a pomba”. Facemos nosas as palabras dos organismos garantes da muller: 

Volvemos insistir no aumento da participación das mulleres como unha das condicións necesarias. Cada unha e cada un de nós é necesario nos nosos países, comunidades, organizacións, Gobernos e Nacións, para garantir que se adopten accións decisivas e visibles. As mulleres e as nenas son fundamentais para atopar solucións sustentables aos desafíos da pobreza, a desigualdade e a recuperación das comunidades máis golpeadas polos conflitos, aos desastres e aos desprazamentos. Elas atópanse na primeira liña de novas e ameazantes epidemias, como a enfermidade polo virus do Zika ou os efectos do cambio climático, á vez son o refuxio que protexe á familia, traballan pola paz e garanten o crecemento económico sustentable e o cambio social.

A participación das mulleres en todos os ámbitos e o fortalecemento do movemento de mulleres nunca foron tan cruciais, traballando xunto aos nenos e os homes, para contribuír ao empoderamento das nacións, erixir economías máis sólidas e sociedades máis saudables. Queremos lograr un mundo no que todas as mulleres e nenas teñan as mesmas oportunidades e os mesmos dereitos Esixe aos gobernos realizar compromisos nacionais que poñan fin á fenda na igualdade de xénero: desde leis e políticas ata plans de acción nacional e investimentos axeitados.

Para que todas as nenas rematen os ciclos do ensino primario e secundario, para que teñan acceso a servizos de atención na infancia e a un ensino preescolar de calidade, para poñer fin a todas as formas de discriminación contra todas as mulleres e as nenas en todo o mundo, para eliminar todas as formas de violencia contra todas as mulleres e nenas nos ámbitos público e privado, incluidas a trata, explotación sexual e outros tipos de explotación, para eliminar todas as prácticas nocivas, como o matrimonio infantil, precoz e forzado e a mutilación xenital feminina…. Deamos o paso! AGORA é o momento!

Ningún comentario:

Publicar un comentario